Ľubovniansky hradĽubovniansky hrad

OPIS

Ľubovniansky hrad dal postaviť okolo roku 1307 uhorský magnát Omodej Aba. V roku 1311 sa po prvýkrát spomína pod názvom LIBLOU. Od roku 1342 do záveru 14. stor. spravovali hrad kráľovskí kasteláni. V roku 1384 sa stal miestom rokovania brandenburského markgrófa Žigmunda Luxemburského so zástupcami poľskej šľachty.
V novembri 1412 vydal Žigmund Luxemburský listinu na základe ktorej sa dostal hrad s panstvom a so 16 spišskými mestami za pôžičku 37 000 kôp pražských grošov do zálohu poľskému kráľovi. Centrom správy zálohovanej časti Spiša sa stal Ľubovniansky hrad, na ktorom sídlili spišskí starostovia.
6 rokov boli na hrade uschované poľské korunovačné klenoty. Previezli ich sem po napadnutí Poľska Švedmi v roku 1655. Okrem poľských korunovačných klenotov priviezli na hrad aj tzv. švédsku a moskovskú korunu, ktoré boli súčasťou kráľovského pokladu. Transport zabezpečoval Juraj Lubomirski, vtedajší starosta zálohovaného Spiša.
Za panovania uhorskej kráľovnej Márie Terézie (1772) sa pri prvom delení Poľska ukončilo 360 rokov trvajúce obdobie poľskej správy nad zálohovaným územím. V roku 1777 prevzala hrad do svojej správy Košická komora. V roku 1819 ho štát ponúkol na predaj. Jeho novým majiteľom sa stal uhorský šľachtic Juraj Felix Raisz. Raiszovci vlastnili hrad do roku 1880 a aj ho obývali. Poslednými majiteľmi hradu boli poľskí Zámoyski, ktorí ľubovniansky hrad kúpili spolu s kúpeľmi v Ružbachoch za 180 000 zl (1882-1945). Nákladná prestavba kúpeľov ich dohnala k nútenej správe a plánovaná prestavba hradu sa už neuskutočnila.

Ľubovniansky hradVstup do hradu.

Ľubovniansky hradVeža Nebojsa, kaplnka, renesančný palác

Ľubovniansky hradReplika poľských korunovačných klenotov, ktoré boli na hrade uschované 6 rokov. Previezli ich sem po napadnutí Poľska Švédmi v roku 1655.

Ľubovniansky hradBarokový palác ...Novosprístupnená expozícia šľachtického rodu Raisz, ktorý mal hrad v držbe v rokoch 1825-1880 a aj ho obývali.

Ľubovniansky hradVo veži nebojsa

Ľubovniansky hradVo veži nebojsa: brnenie husárov. Husár bol nájomný bojovník, bojoval za žold, prípadne za kombináciu žoldu a podielu z koristi. Poľskí husári dozerali na bezpečnosť kráľovských klenotov počas ich ukrytia na ľubovnianskom hrade.

Ľubovniansky hradExpozícia cechov na prízemí barokového paláca

Ľubovniansky hradUšnicový bastión - jediný zachovaný bastión tohto druhu na území Slovenska. Bol postavený za starostovania Petra Kmitu III.

Ľubovniansky hradRenesančný palác reštauroval r. 2011 Mramorland Medzibrod.

Ľubovniansky hradVstupná brána od nádvoria foto: livete

comments powered by Disqus