Vypočítajte kubické metre bazéna: praktický sprievodca

Aby ste poznali kapacitu vášho bazéna v kubických metroch, je nevyhnutné vedieť, ako vykonať príslušné výpočty. Či už ste jednotlivec alebo profesionál, táto príručka vám pomôže určiť presný objem vášho bazéna a prispôsobiť tak údržbu potrebnú na zaručenie čistej a zdravej vody.

Vypočítajte kubické metre bazéna
Vypočítajte kubické metre bazéna

Rôzne typy bazénov a ich špecifiká

Existuje niekoľko tvarov bazénov, z ktorých každý má vlastnosti, ktoré ovplyvnia výpočet objemu. Tu sú tie hlavné:

 • Obdĺžnikový bazén : toto je najbežnejšia forma a najjednoduchšie vypočítateľná.
 • Oválny bazén : tento formulár vyžaduje o niečo zložitejšie výpočty, ale zostáva relatívne ľahko vyhodnotiteľný.
 • okrúhly bazén : výpočet objemu tohto tvaru bazéna si často vyžaduje pomoc špecifického matematického vzorca.
 • Bazén nepravidelných tvarov : tieto bazény s atypickými obrysmi vyžadujú prispôsobené metódy výpočtu, ako je použitie geometrie alebo vyhodnotenie v niekoľkých častiach.

Ako vypočítať kubické metre obdĺžnikového bazéna?

Všeobecná metóda

Na výpočet objemu obdĺžnikového bazéna používame nasledujúci vzorec:

Objem = dĺžka x šírka x výška

Na získanie objemu v kubických metroch teda stačí tieto tri rozmery vynásobiť. Nezabudnite skontrolovať, či sa všetky merania vykonávajú v metroch, aby ste dosiahli konzistentný výsledok.

Príklad výpočtu

Predstavte si obdĺžnikový bazén s nasledujúcimi rozmermi:

 • Dĺžka: 10 metrov
 • Šírka: 4 metre
 • Priemerná hĺbka: 1,5 metra (ak sa hĺbka mení, merajte na rôznych miestach a urobte priemer)

Potom vykonáme nasledujúci výpočet:

10 x 4 x 1,5 = 60 m³

Objem tohto bazéna je teda 60 metrov kubických.

Ako vypočítať kubické metre oválneho bazéna?

Na určenie objemu oválneho bazéna sa používa nasledujúci vzorec:

Objem = (dĺžka x šírka x výška) x π/4

π je matematická konštanta rovnajúca sa približne 3,14.

Príklad výpočtu

Zoberme si príklad oválneho bazéna, ktorého rozmery sú nasledovné:

 • Dĺžka: 12 metrov
 • Šírka: 6 metrov
 • Priemerná hĺbka: 1,8 metra

Výpočet sa vykonáva v dvoch krokoch:

 1. Násobenie rozmerov: 12 x 6 x 1,8 = 129,6
 2. Aplikácia vzorca: (129,6) x π/4 ≈ 101,86

Objem tohto oválneho bazéna je teda asi 102 metrov kubických.

Ako vypočítať kubické metre kruhového bazéna?

Objem okrúhleho fondu sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca:

Objem = (polomer² x výška) x π

Tu je vhodné zmerať polomer, teda vzdialenosť medzi stredom panvy a jednou zo strán. Druhá mocnina polomeru sa potom vynásobí priemernou hĺbkou a konštantou π, čím sa získa výsledok v kubických metroch.

Príklad výpočtu

Zvážte kruhový bazén s:

 • Rádius: 5 metrov
 • Priemerná hĺbka: 1,6 metra

Aplikujeme vzorec:

(5² x 1,6) x π ≈ 40π ≈ 125,66

Objem tohto kruhového bazéna je teda približne 126 metrov kubických.

Znalosť objemu vášho bazéna v kubických metroch je nevyhnutná pre efektívnu a vhodnú údržbu. Umožní vám správne dávkovať prípravky na údržbu, zvoliť vhodné čerpadlo a odhadnúť čas potrebný na obnovu vody. Vďaka tejto praktickej príručke máte k dispozícii potrebné metódy výpočtu na presné určenie objemu vášho bazéna bez ohľadu na jeho tvar.

Photo of author
O autorovi, Alena Svobodová
Vždycky jsem snil o tom, že se stanu novinářem, ale život měl jiné plány. Kdykoli mám chvíli času pro sebe, sdílím zde své objevy a informace, které mě zajímají.

Jsi tady : Slovakbook » Dům a zahrada » Vypočítajte kubické metre bazéna: praktický sprievodca