Posledný májový víkend 2023 nebude priaznivý pre 2 znamenia zverokruhu: veľa výziev, ktoré treba prekonať?

Posledný májový víkend 2023 bude v znamení astrologickej udalosti, ktorá negatívne ovplyvní dve znamenia zverokruhu. Skutočne, retrográdna ortuť naruší rovnováhu a komunikáciu pre domorodcov Bull a Strelec.

Retrográdna ortuť v Býkovi: aký vplyv má na toto znamenie?

Planéta Merkúr, úzko prepojená s komunikáciou a mysľou, vstúpi do retrográdnej fázy v znamení Býka počas posledného májového víkendu 2023. Tento astrálny fenomén narúša zvyky a spôsobuje zainteresovaným určité nepríjemnosti.

Posledný májový víkend 2023 ťažký pre niektoré znamenia zverokruhu
Posledný májový víkend 2023 ťažký pre niektoré znamenia zverokruhu

Konflikty a nedorozumenia

Domorodci z Býka budú musieť čeliť zvýšenému riziku napätia a nedorozumení so svojím okolím, najmä kvôli ťažkostiam s jasným vyjadrením svojich myšlienok a emócií. Diskusie sa môžu rýchlo zvrhnúť na konflikty, a to aj kvôli triviálnym záležitostiam. Preto bude nevyhnutné urobiť krok späť a vyhnúť sa konfliktným situáciám počas tohto obdobia.

Problémy s koncentráciou

Retrogradácia Merkúra v Býkovi môže tiež ovplyvniť schopnosť sústrediť sa u domorodcov tohto znamenia, čím sa skomplikujú úlohy, ktoré si vyžadujú myslenie a pozornosť. Počas tejto fázy môžu byť časté prehliadnutia, chyby a oneskorenia.

Poruchy v projektoch

Posledný májový víkend roku 2023 nebude ideálny čas na prijímanie dôležitých rozhodnutí či začatie nových projektov. Zmätok spôsobený retrográdnym Merkúrom by skutočne mohol viesť k nevhodným alebo nesprávne posúdeným rozhodnutiam. Odporúča sapočkajte, kým prejde obdobie, aby ste pokojne pokračovali.

Strelec tiež ovplyvnený retrográdnym Merkúrom

Okrem Býka bude negatívnymi vplyvmi retrográdneho Merkúra trpieť aj ďalšie znamenie zverokruhu počas posledného májového víkendu 2023. Domorodci zo Strelca budú musieť byť mimoriadne ostražití, aby ich nepremohli konfliktné alebo stresové situácie.

znamenie strelca
znamenie strelca

Vážne problémy vo vzťahoch

Pre Strelcov môže byť komplikovaná a zdrojom napätia aj komunikácia s okolím. Nedorozumenia môžu byť početné a môžu utrpieť priateľské, rodinné alebo romantické vzťahy. Bude dôležité venovať pozornosť použitým slovám a svoje pocity vyjadriť diplomaciou.

Ťažké rozhodovanie

Domorodci Strelci ovplyvnení retrográdnym Merkúrom budú tiež čeliť problémom pri prijímaní informovaných rozhodnutí. Zaváhania a určitá nerozhodnosť ich môžu pribrzdiť v ich projektoch, či už profesionálnych alebo osobných výberoch.

Spomalenie činnosti

Tento posledný májový víkend roku 2023 nebude pre domorodcov zo Strelca priaznivý. Úsilie sa nemusí okamžite vyplatiť a na zvládnutie tohto poklesu bude potrebná trpezlivosť.

Ako sa vysporiadať s retrográdnym Merkúrom?

Pre domorodcov z Býka a Strelca môžu byť zavedené niektoré stratégie na obmedzenie negatívneho vplyvu retrogradácie Merkúra:

  • buď trpezlivý : akceptujte, že toto obdobie je dočasné, a zachovajte pokoj aj napriek meškaniam alebo prekážkam, ktoré sa vyskytnú.
  • Sústreďte sa na počúvanie : zdôrazňovanie empatie a porozumenia, aby sa predišlo konfliktom v dôsledku nedorozumení.
  • Zamerajte sa na jednoduché úlohy : uprednostňujte činnosti, ktoré si vyžadujú málo premýšľania a pozornosti, aby ste obmedzili riziko chýb alebo duševného vyčerpania.
  • daj si čas : akceptujte, že niektoré rozhodnutia môžu trvať dlhšie, než sa očakávalo, a neunáhlite sa do dôležitých rozhodnutí.

Ak budete mať na pamäti tieto tipy, domorodci z Býka a druhého znamenia ovplyvneného retrogradáciou Merkúra budú mať všetky kľúče na to, aby pokojne prekonali toto delikátne obdobie posledného májového víkendu 2023.

Photo of author
O autorovi, Alena Svobodová
Vždycky jsem snil o tom, že se stanu novinářem, ale život měl jiné plány. Kdykoli mám chvíli času pro sebe, sdílím zde své objevy a informace, které mě zajímají.

Jsi tady : Slovakbook » Astrologie » Posledný májový víkend 2023 nebude priaznivý pre 2 znamenia zverokruhu: veľa výziev, ktoré treba prekonať?