Má Mesiac skutočne vplyv na náš spánok? Toto vám veda nepovie!

Túto otázku si kladieme už celé stáročia: Má Mesiac skutočne vplyv na náš spánok? Hoci sa názory na túto otázku rozchádzajú, zdá sa, že niektoré nedávne výskumy na ňu dávajú odpoveď. V tomto článku sa pozrieme na rôzne štúdie a analýzy týkajúce sa vzájomného pôsobenia medzi Mesiacom, naším spánkovým cyklom a našou celkovou pohodou.

Ľudové predstavy a legendy o Mesiaci

V prvom rade je zaujímavé poznamenať, že vzťah medzi Mesiacom a spánkom nie je nový koncept; je súčasťou mnohých kultúr a tradícií. Napríklad poľnohospodári kedysi využívali fázy mesiaca na plánovanie sejby a zberu úrody, zatiaľ čo niektoré kultúry považujú spln mesiaca za príčinu nespavosti alebo porúch spánku.

Mýtus o slávnej „bezsennej noci“, keď je mesiac v splne

Spomedzi týchto príbehov je nepochybne najznámejší ten o tom, že pri splne mesiaca sú noci kratšie, pričom niektorí ľudia tvrdia, že sa im kvôli jasu ťažko spí. Súvisí to však len s prítomnosťou svetla, alebo existujú aj iné skryté faktory, ktoré narúšajú náš spánok? Aby sme zistili pravdu, pozrime sa na vedecký výskum na túto tému.

Vedecký výskum vzťahu medzi Mesiacom a spánkom

V posledných desaťročiach sa mnohí vedci zaoberali možným vplyvom mesačných cyklov na náš cirkadiánny cyklus – prirodzený rytmus tela, ktorý reguluje náš spánok a bdenie. Jednou z prvých súvisiacich štúdií bola švajčiarskej univerzity.ktorá poukázala na niektoré zaujímavé korelácie.

Má Mesiac skutočne vplyv na náš spánok?
Má Mesiac skutočne vplyv na náš spánok?

Výsledky švajčiarskej štúdie

Táto štúdia analyzovala údaje získané od skupiny dobrovoľníkov, ktorí strávili niekoľko nocí v spánkovom laboratóriu bez priameho prístupu k prirodzenému svetlu. Účastníci preto nemohli vidieť fázu mesiaca. Napriek tomu sa počas nocí, keď bol mesiac v splne, pozorovali niektoré významné zmeny: čas potrebný na zaspanie bol dlhší, fázy hlbokého spánku boli kratšie a dobrovoľníci uvádzali, že po prebudení boli menej oddýchnutí.

Na základe týchto pozorovaní vedci dospeli k záveru, že lunárne cykly by skutočne mohli zasahovať do nášho cirkadiánneho cyklu. Táto štúdia však nepresvedčila všetkých, mnohí kritici poukazovali na nedostatočnú dôslednosť a kontrolu iných faktorov, ktoré mohli ovplyvniť výsledky.

Prehlbovanie našich poznatkov o súvislostiach medzi Mesiacom a spánkom

Od uverejnenia švajčiarskej štúdie sa mnohí ďalší výskumníci pokúsili podrobnejšie preskúmať potenciálny vplyv mesačných cyklov na náš spánok. Väčšina výsledkov naznačuje, že tento vplyv je veľmi malý alebo dokonca žiadny.

Na druhej strane niektoré štúdie odhalili poruchy Väčšina týchto štúdií má však aj metodologické obmedzenia, ktoré môžu spochybniť platnosť ich záverov. Väčšina týchto štúdií má však aj metodologické obmedzenia, ktoré môžu spochybniť platnosť ich záverov.

Záverečné slovo: svetlo alebo náhoda?

Nakoniec, v súčasnosti neexistuje dostatok vedeckých dôkazov na to, aby sme mohli s istotou tvrdiť, že Mesiac má priamy vplyv na náš spánok. To však neznamená, že nemá žiadny vplyv; jednoducho nám chýbajú spoľahlivé, dobre navrhnuté štúdie, ktoré by to dokázali.

Je však zrejmé, že v tomto zložitom vzťahu zohráva úlohu niekoľko prvkov: napr. svietivosť počas nocí, keď je Mesiac v splne, môže mať vplyv na našu schopnosť zaspať, ak nie sme chránení zatvorenými okenicami alebo nepriehľadnými závesmi.

Vonkajšie faktory, ktoré treba zvážiť

  • Vystavenie modrému svetlu pred spaním: obrazovky našich smartfónov, tabletov a počítačov vyžarujú modré svetlo, ktoré spomaľuje tvorbu melatonínu, spánkového hormónu.
  • Úroveň stresu a úzkosti: stres môže narušiť náš cirkadiánny rytmus a spôsobiť problémy so spánkom.
  • Hygiena spánku: dodržiavanie pravidelného časového harmonogramu spánku, vyhýbanie sa stimulujúcim látkam (káva, alkohol) vo večerných hodinách a vystavenie sa prirodzenému svetlu počas dňa sú odporúčania, ktoré vám pomôžu dobre sa vyspať.

Ak teda počas nocí, keď je Mesiac v splne, trpíte problémami so spánkom, zohľadnite tieto rôzne faktory skôr, ako z toho budete priamo obviňovať náš prirodzený satelit. Záhada Mesiaca a jeho vplyvu na náš spánok ešte nebola vyriešená, ale vedecký pokrok by mohol poskytnúť nové odpovede na túto fascinujúcu otázku.

Photo of author
O autorovi, Alena Svobodová
Vždycky jsem snil o tom, že se stanu novinářem, ale život měl jiné plány. Kdykoli mám chvíli času pro sebe, sdílím zde své objevy a informace, které mě zajímají.

Jsi tady : Slovakbook » Zprávy » Má Mesiac skutočne vplyv na náš spánok? Toto vám veda nepovie!