O projekte slovakbook.com


Čo dokážeme v tomto systéme?

Každý občan, združenie, inštitúcia alebo firma zaoberajúca sa cestovným ruchom na Slovensku, sa môže zaregistrovať. Účastník si vytvorí svoje vlastné partnerské konto, v ktorom si môže kedykoľvek pridávať, upravovať svoje zariadenia, služby, atrakcie alebo podujatia. Získaním neobmedzeného prístupu do svojho konta môžete tieto informácie kedykoľvek meniť podľa vlastných potrieb. Budú tu umiestnené iba informácie prospešné pre Vaše podnikanie a zvýšia Vašu atraktivitu: (napr. informácie o ubytovaní, stravovaní, či informácie o atrakciách, plánovaných akciách a kultúrnych podujatiach vo Vašom okolí). Informácie budú vždy presné a aktuálne, nakoľko si ich upravujete Vy sami, naši partneri v službách cestovného ruchu na Slovensku. Portál slovakbook všetky informácie dôkladne spracuje a zaradí presne tam, kde patria.


Takže:

Pri vyhľadávaní akejkoľvek služby, atrakcie alebo podujatia systém vždy poskytne najaktuálnejšie informácie pre záujemcov o dovolenku, ale aj počas nej na Slovensku. Zároveň automaticky navrhne súvisiace služby, či atrakcie z okolia. To, či systém navrhne aj Vás, záleží len na zvolených údajoch pri vyhľadávaní. 

Napríklad: Určite je zbytočné niekomu ponúkať kúpalisko, keď vyhľadáva kaderníka. Avšak by bolo smutné, ak záujemca (turista) nájde Váš objekt (hotel, penzión, atď.) a súčasne nie je informovaný o možnostiach relaxácie, pripravovaných kultúrnych podujatiach a iných atrakciach vo Vašom okolí.
Náš systém slovakbook myslí komplexne na všetky možnosti z každej strany. Či sa už jedná o poskytovateľa služby, informátora svojho okolia, alebo záujemcu hľadajúceho dovolenku na Slovensku.