Ako môžem využiť výhody MaPrimeRénov?

Od roku 2020 MaPrimeRénov‘ nahradil CITE alebo daňový kredit na energetickú transformáciu. Tento bonus zameraný najmä na financovanie zatepľovacích prác sa týka aj obstarania vykurovacích a ventilačných systémov, ako aj vykonania energetického auditu.

Prístupné pre všetkých, s MaPrimeRénov‘, financovanie zostáva možné, či už ide o rodinný dom alebo byt v kondomíniu. Aby bolo možné navýšiť až 90 % z celkového množstva práce, mať z nej úžitok, je však potrebné splniť aj určité podmienky.

Čo by ste mali vedieť o MaPrimeRénov‘

s MaPrimeRénov‘, môžete využiť financovanie, ktoré môže predstavovať 40 až 90 % množstva vykonanej práce. Treba si však uvedomiť, že tento bonus je limitovaný sumou 20 000 eur. Od jeho implementácie v roku 2020 bolo zo 190 000 podaných žiadostí schválených 140 000. Mimo finančnú pomocs MaPrimeRénov‘ môžete využiť aj mnohé bonusy ako napr Globálny bonus za renováciuTHE Bonus „výstup tepelného sitka“., THE AMO balík ako aj ceny BBC (Nízkoenergetická budova).

Kto môže profitovať z MaPrimeRénov‘?

Pre profitovať z MaPrimeRénov‘neexistujú žiadne špecifické kritériá príjmu. Na druhej strane výška poskytnutých dotácií môže závisieť od toho druhého. V skutočnosti pre domácnosti so skromným príjmom by výška pomoci mohla predstavovať až 90 % vynaložené výdavky. Pre domácnosti, ktoré zarábajú vyšší príjem, by naopak sadzba mohla byť 40, 50 alebo 75 %.

Okrem toho sa prenajímateľ, ktorý je vlastníkom ubytovania, musí zaviazať, že bude využívať pomoc MaPrimeRénov prenajať po dobu minimálne 5 rokov. Aby bola finančná pomoc účinná, príjemca musí uzavrieť zmluvu so spoločnosťou, ktorá má označenie RGE (Uznaný garant životného prostredia). Napokon, od roku 2021, na podporu renovácie starých obydlí, len tie obydlia, ktorých výstavba je neskôr ako 15 rokov budú mať nárok na túto pomoc.

Ako môžem využiť asistenciu MaPrimeRénov?

Ak chcete nastaviť súbor žiadosti o pomoc MaPrimeRénov, mali by ste zaregistrujte sa na oficiálnej stránke tohto systému (www.maprimerenov.gouv.fr). Po tomto kroku by ste mali poskytnúť cenové ponuky na prácu, ako aj dokumenty týkajúce sa príjemcu. Potom budete informovaní, či je vaša žiadosť oprávnená alebo nie. Ak máte nárok, po ukončení prác by ste mali oznámiť svoje bankové údaje prijímať pomoc priamo na svojom bankovom účte.

Photo of author
O autorovi, Alena Svobodová
Vždycky jsem snil o tom, že se stanu novinářem, ale život měl jiné plány. Kdykoli mám chvíli času pro sebe, sdílím zde své objevy a informace, které mě zajímají.

Jsi tady : Slovakbook » Dům a zahrada » Ako môžem využiť výhody MaPrimeRénov?